Zelená úsporám

Program Zelená úsporám

Firma Truhlářství Kysela je registrována v Seznamu odborných dodavatelů – SOD, je tedy kvalifikovanou firmou a vlastní oprávnění na realizaci Programu Zelená úsporám.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

Zaměření Programu Zelená úsporám vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů Programu Zelená úsporám a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů.